De invoer van de boorbeschrijvingen vindt plaats op je eigen veldcomputer, tablet of smartphone. Boorstaten! maakt gebruik van gangbare en gemakkelijk toe te passen coderingen. Deze kun je vinden onder het kopje 'Boorstaat beschrijven'. Gebruik voor het invoeren de standaard app Mobile Word (of een willekeurige andere Word compatible app). 

Lever de XYZ-coördinaten aan in Excel. De XYZ-coördinaten moeten worden aangeleverd in de volgorde X,Y,Z, boornummer. Boorstaten! rondt XY-coördinaten af op hele meters en de Z-coördinaat tot op twee decimalen achter de komma. 

Enkele aandachtspunten bij het invoeren:

- gebruik geen punten in de XYZ-coördinaten;

- gebruik geen letters in de boornummers;

- gebruik nooit een harde  binnen één laagbeschrijving